TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tặng quà các hội viên người cao tuổi khó khăn, không nơi nương tựa

19:56 | 20/09/2018 172 lượt xem