Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

19:27 | 10/12/2015 453 lượt xem