Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán

19:46 | 06/02/2018 204 lượt xem