Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

18:15 | 14/03/2019 20 lượt xem