LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Tân An trở thành phường đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn phường văn minh đô thị

11:01 | 31/08/2019 423 lượt xem