TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tấm gương phát triển kinh tế giỏi ở xã Đại Lịch huyện Văn Chấn

17:02 | 25/12/2017 416 lượt xem