Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên

18:14 | 02/05/2019 186 lượt xem