Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sôi nổi các hoạt động hướng về kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

16:43 | 19/11/2017 287 lượt xem