HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Sở Nội vụ trao trả hồ sơ của cán bộ đi B về các địa phương

19:32 | 16/04/2019 235 lượt xem