Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Sản lượng khai thác thủy sản 7 tháng năm 2018 đạt gần 4.000 tấn

19:46 | 06/08/2018 34 lượt xem