Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sản lượng khai thác thủy sản 7 tháng năm 2018 đạt gần 4.000 tấn

19:46 | 06/08/2018 114 lượt xem