LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Sản lượng cây ăn quả có múi của huyện Lục Yên đạt 8.500 tấn

19:20 | 16/03/2019 78 lượt xem