TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Sản lượng cây ăn quả có múi của huyện Lục Yên đạt 8.500 tấn

19:20 | 16/03/2019 36 lượt xem