Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quý I/ 2018, VNPT Yên Bái đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng

17:17 | 09/04/2018 615 lượt xem