Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ký hợp đồng với Công ty Cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên

19:49 | 24/09/2018 156 lượt xem