Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

19:23 | 15/11/2017 227 lượt xem