Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phường Nam Cường sau 3 năm triển khai chỉ thị 03 của Bộ chính trị

19:13 | 03/06/2014 410 lượt xem