Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn văn minh đô thị

18:28 | 12/11/2019 174 lượt xem