Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phỏng vấn ông Trần Quang Sơn - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Yên Bái

14:56 | 08/10/2017 180 lượt xem