Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn Đại tá Trần Kim Hải – PGĐ Công an tỉnh

15:52 | 27/05/2018 696 lượt xem