Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

17:41 | 03/06/2019 78 lượt xem