Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Phát huy vai trò của tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác

19:16 | 13/03/2018 153 lượt xem