LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Phát huy vai trò của tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác

19:16 | 13/03/2018 286 lượt xem