Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới

19:37 | 05/12/2017 251 lượt xem