TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

19:18 | 08/11/2018 224 lượt xem