Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

19:18 | 08/11/2018 373 lượt xem