HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Phát huy truyền thống 72 năm lực lượng An ninh nhân dân

20:42 | 12/07/2018 278 lượt xem