Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát hiện thi thể nữ dưới giếng hoang tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên

10:54 | 20/04/2019 589 lượt xem