Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phạm Thế Đạt và ước mơ xuất khẩu hành lá

19:32 | 19/06/2017 314 lượt xem