Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nước sinh hoạt ở thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình bị ô nhiễm nghiêm trọng

17:24 | 06/01/2019 458 lượt xem