Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Nữ dân quân khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19:46 | 09/08/2018 75 lượt xem