Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nữ dân quân khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19:46 | 09/08/2018 192 lượt xem