Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Văn Chấn không vội tăng đàn dù giá thịt lợn hơi tăng

17:29 | 03/06/2018 567 lượt xem