Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung sản xuất vụ mùa

19:53 | 06/06/2019 211 lượt xem