KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung sản xuất vụ chiêm xuân

19:06 | 17/01/2019 179 lượt xem