TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung sản xuất vụ chiêm xuân

19:06 | 17/01/2019 113 lượt xem