TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân Lục Yên tập trung chăm sóc lúa xuân

00:02 | 22/03/2019 142 lượt xem