Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Niềm vui trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

17:01 | 28/01/2018 152 lượt xem