TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Những vấn đề đặt ra với du lịch Yên Bái

21:00 | 15/04/2018 367 lượt xem