Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Những người vinh dự được gặp Bác Hồ

19:34 | 19/05/2018 136 lượt xem