Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác ở Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

16:57 | 01/05/2019 204 lượt xem