Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhiều học sinh ở Lục Yên nghỉ học do rét

19:47 | 31/01/2018 147 lượt xem