TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nhiều diện tích lúa vùng cánh đồng Mường Lò đang thiếu nước

19:16 | 13/03/2018 571 lượt xem