TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nhân dân Yên Bái thành tâm hướng về ngày Giỗ Tổ

17:20 | 13/04/2019 140 lượt xem