Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhân dân Yên Bái thành tâm hướng về ngày Giỗ Tổ

17:20 | 13/04/2019 159 lượt xem