Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Nhạc sỹ Xuân Vệ và bài hát "Về Tân Trào nhớ Bác"

09:50 | 20/08/2012 1,566 lượt xem