Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhạc sỹ Đỗ Lập – Người thắp sáng tình yêu biển đảo

19:07 | 03/01/2018 301 lượt xem