Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nguyễn Văn Cảnh và niềm say mê ca hát

09:35 | 27/05/2017 1,793 lượt xem