Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh - trọn đam mê cho nghệ thuật

19:27 | 27/05/2019 568 lượt xem