Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người khởi xướng liên kết trong chăn nuôi gà

19:23 | 03/09/2018 190 lượt xem