Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người giữ lửa điệu Khắp Tày Mường Lai

09:38 | 25/02/2019 164 lượt xem