Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người đi đầu xây dựng mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh

19:11 | 16/10/2017 529 lượt xem