Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Người đi đầu xây dựng mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh

19:11 | 16/10/2017 569 lượt xem