LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Người đi đầu xây dựng mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh

19:11 | 16/10/2017 561 lượt xem