Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người đi đầu trong phong trào trồng rừng

18:32 | 07/09/2011 323 lượt xem