TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Người dân Yên Bái còn e dè với xăng E5

18:39 | 17/12/2017 229 lượt xem