Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người dân cần chủ động phòng tránh mưa lũ

10:24 | 25/06/2018 292 lượt xem