TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Người dân cần chủ động phòng tránh mưa lũ

10:24 | 25/06/2018 281 lượt xem