Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người cao tuổi Yên Bái phát huy tinh thần "Tuổi cao, gương sáng"

19:53 | 06/06/2019 84 lượt xem