Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Người cao tuổi Trấn Yên tham gia xây dựng nông thôn mới

19:14 | 17/08/2017 216 lượt xem